Inclassificables

GOSSOS D’ATURA

Una exhibició de lo més peluda

Per primer cop gaudeix dintre d’un entorn metropolità d’una exhibició de Gossos d’atura, on gaudireu de les sorprenents habilitats
d’aquesta gran raça de gos que tenen l’habilitat de poder conduir ramats sencers d’ovelles d’una punta a l’altre de camp.

En aquest tipus d’exhibicions de gossos d’atura, populars als Pirineus, els cans mostren una sorprenent intel.ligència en diverses proves d’habilitat i exhibeixen una peculiar capacitat per conduir, gairebé només amb la mirada, el ramat a pasturar.

Un exemple de comunicació entre el pastor i el seu fidel gos.